Hvordan styrke den sunne voksne?

Kursholder: Erlend Aschehoug

Arrangør: Norsk Forum for skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv terapi.

Sted: Store auditorium, Gaustad sykehus i Oslo

Dato: 11.-12. september 2025

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj begge dager)

Påmeldingsfrist: 20.08.25

Læringsmål

  1. Sunn voksen egenskaper slik de er definert i skjematerapi gjennomgås.
  2. Egenerfaring med grunnleggende øvelser i oppmerksomt nærvær og medfølelse med hensikt å styrke den sunne voksne.
  3. Bevisstgjøring av verdier
  4. Hvordan utvikle en sunn voksen identitet gjennom de ulike stadiene av terapien.
  5. Hvordan terapeutrollen endrer seg i tråd med utviklingen av pasientens sunn voksen modus.

Om kurset

I den senere tid har man gitt utvikling av sunn voksen modus og positive skjemaer en større betydning i skjematerapi. Fra og med 2023 vil pasientens sunne voksne egenskaper inngå i  kasusformulering. Sunn voksen egenskaper slik de er definert i skjematerapi gjennomgås. Du vil ved hjelp av øvelser få egenerfaring med grunnleggende øvelser i oppmerksomt nærvær og medfølelse som er noen sentrale egenskaper ved sunn voksen modus. Bevisstgjøring av verdier og hvordan utvikle en sunn voksen identitet gjennom de ulike stadiene av terapien belyses. Et fokus er også å se hvordan terapeutrollen endrer seg i tråd med utviklingen av pasientens sunn voksen modus.

Godkjent av

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen i skjematerapi som obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi. Norsk Psykologforeningen har godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om kursleder


Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling med individualterapi og gruppeterapi. Virker som veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi. Han er sertifisert skjematerapeut ISST på avansert nivå innen individualterapi og gruppeterapi, og har undervist i skjematerapi i Norge og i utlandet. Aschehoug er godkjent skjematerapiveileder i individual- og gruppeterapi. Han er medlem av «Evaluation of Supervision and Training committee» ved International Society of Schema Therapy (ISST).

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.