Lær en transdiagnostisk psykoterapimodell

Utdanning i skjematerapi


Sammen med Norsk Forum for Skjematerapi og Norsk Forening for Kognitiv Terapi arrangerer vi kurs og utdanningsprogrammer i skjematerapi.

Våre utdanninger er godkjent av Norsk Psykologforening og ISST (The International Society of Schema Therapy).


Hvorfor lære skjematerapi?

Forskningsmessig har skjematerapi blitt viet stor interesse siden begynnelsen av 2000-tallet. Både de grunnleggende teoretiske begrepene og effektene av klinisk behandling har blitt studert. Forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet i forhold til behandling av personlighetsforstyrrelser generelt1, og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse spesielt2.

Skjematerapi er videre en evidensbasert terapitilnærming i forhold til kompliserte psykiatriske tilstander som rusavhengighet3, spiseforstyrrelser4, angstlidelser og depresjoner5. I tillegg er det blant annet forsket på effekten av gruppeskjematerapi6 og på validiteten av måleinstrumenter7.

1 Hahusseau & Pélissolo, 2006, Weertman & Arntz, 2007, Zorn et al., 2007, Bernstein et al., 2007, Bamelis et al., 2014

2 Nordahl & Nysæter, 2005, Giesen-Bloo et al., 2006, Nadort et al., 2006, van Asselt et al., 2008, Reiss, Lieb, Arntz & Shaw, 2013

3 Ball & Young, 2000, Ball et al., 2005, Ball, 2007, Ball, 2011

4 Ohanian, 2002, George et al., 2004, Simpson & Slowey, 2011

5 Morrison, 2000, Young & Mattila, 2002, Hoffart, Versland & Sexton, 2002, Gude & Hoffart, 2008, Wang et al., 2010

6 Giesen-Bloo et al., 2006, Farrell, Shaw & Webber, 2009, Nadort et al., 2009, Reiss, Lieb, Arntz, Shaw & Farrell, 2013

7 Young et al., 2003, Rijkeboer et al., 2005, Rijkeboer et al., 2011

Sertifisering i skjematerapi


Sertifiseringsprogrammet består av 6 kurssamlinger og veiledning.

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

Les mer

Sertifisering i gruppeskjematerapi


Sertifiseringsprogrammet består av 7 kurssamlinger og veiledning.

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

Les mer

Skjematerapi for barn og unge


Christof Loose gir i samarbeid med Norsk Forum for Skjematerapi online kurs for deg som jobber med barn og unge. Denne utdanningen starter opp i 2023.

Les mer

Spesialisering i psykoterapi


Utdanningen i skjematerapi er godkjent av Norsk psykologforening som obligatorisk program i spesialiteten psykoterapi.

Les mer

Kurs i skjematerapi 2023 - 2025

Norsk Psykologforening har godkjent hver kursdag med 8 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

Alle kurs vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen  allmennmedisin.

Frist for påmelding til fordypningsprogrammet i psykoterapi og sertifiseringsprogrammet er 15. januar 2023. Fristen for påmelding til enkeltstående kurs finner du nedenfor.

Innføring i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 15. - 16. mars 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Personlighetsforstyrrelser og differensialdiagnostikk

Kursholder: Kristine Dahl Sørensen
Dato: 17. mars 2023
Kursavgift: 2 500,-
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Kasusformulering i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. mai 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.03.23

Innføring i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 31. august – 01. september 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 30.06.23

Innføring i skjematerapi for barn og unge

Kursholder: Christof Loose
Dato: 04. - 05. september 2023
Kursavgift: 4 000,- (Online kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.23

Empatisk konfrontasjon

Kursholder: Neele Reiss og Erlend Aschehoug
Dato: 21. – 22. september 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.09.23

Engasjementsfasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 26. – 27. oktober 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.08.23

Skjematerapi for barn og unge modul 2

Kursholder: Christof Loose
Dato: 23. - 24. oktober 2023
Kursavgift: 4 000,- (Online kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.23

Skjematerapi for barn og unge modul 3

Kursholder: Christof Loose
Dato: 20.-21. november 2023
Kursavgift: 4 000,- (Online kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.23

Chair Work in Schema Therapy

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 23 - 24. november 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20. september 2023

Terapi for terapeuter

Kursholder: Eva Barkman og Erlend Aschehoug
Dato: Rullerende kurs med til sammen 3 samlinger i tidsrommet des 23 - des 24
Kursavgift: 5 000,- per gruppesamling
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Skjematerapi for barn og unge modul 4

Kursholder: Christof Loose
Dato: 08. - 09. januar 2024
Kursavgift: 4 000,- (Online kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.23

Møt deg selv og dine skjemaer

Kursholder: Eva Barkman og Erlend Aschehoug
Dato: 25. – 26. januar 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.11.23

Fine-tuning Imagery Rescripting

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 15. - 16. februar 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15. desember 2023

Arbeidsfasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 18. – 19. april 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.02.24

Autonomifasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. juni 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 10.04.24

Body-Focused Interventions in Schema Therapy

Kursholder: Janis Briedis
Dato: 11. september – 13. september 2024
Kursavgift: 7 500,- (inkluderer lunsj alle dager)
Påmeldingsfrist: 15. juli 2024

Skjematerapi ved ulike former for avhengighet – From Addiction to Connection

Kursholder: Truus Kerstin
Dato: 24. – 25. oktober 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.09.24

Schema Therapy for Eating Disorders

Kursholder: Susan Simpson
Dato: 06. februar – 07. februar 2025
Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj)
Påmeldingsfrist: 15. desember 2024

Skjematerapi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 20. - 21. mars 2025
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.01.25

Skjematerapi ved engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Kristine Dahl Sørensen
Dato: 12. - 13. juni 2025
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.05.25

Hvordan styrke den sunne voksne?

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. september 2025
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.08.25