Gjenvinn Livet

Psykologisk kommunikasjon og media har utviklet appen Gjenvinn Livet i samarbeid med Artistic Trade. Gjenvinn Livet inneholder samtlige øvelser i gruppeprogrammene som Klinikk for psykologbehandling arrangerer. På den måten har de som deltar på våre grupper og kurs alle øvelsene lett tilgjengelig. Appen er nyttig for alle som ønsker å videreutvikle sine evner til avspenning, oppmerksomt nærvær, egenomsorg og medfølelse.  Gjenvinn Livet inneholder også et selvhjelpsprogram for de som på egen hånd er interessert i å forstå og bli bedre kjent med sine følelsesmessige behov.

Alle mennesker har en psykisk helse, og udekkede følelsesmessig behov ligger ofte til grunn når vi ikke har det bra med oss selv. Vi legger som regel bare merke til konsekvensene av våre uoppfylte behov, som for eksempel følelse av tomhet, rusavhengighet, depresjon, angst eller lav selvfølelse.

Det er enormt viktig å bli kjent med sine følelsesmessig behov, og å lære seg å dekke behovene fordi det å føle glede og vitalitet, det å kjenne at livet har farger eller det å føle nærhet og tilhørighet til andre mennesker – henger så veldig sammen med hvorvidt vi får tilfredsstilt følelsesmessig behov i våre relasjoner eller ikke.

I skjematerapi, som er en terapitilnærming utviklet av den amerikanske psykologen Jeffrey Young, tenker man at uoppfylte følelsesmessig behov gir grobunn til negative livsmønstre. Ved å sette av litt tid til deg selv regelmessig i 8 uker vil du kunne ta de første skrittene til å snu et negativt livsmønster, og bryte ut av en automatisert og vanemessig måte å tenke og føle på som er destruktiv.

Selvhjelpsprogrammet inneholder teori, refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser. Programmet baserer seg på skjematerapi og positiv psykologi.

Appen lanseres i løpet av høsten 2022.