Gjenvinn Livet

Psykologisk kommunikasjon og media as har utviklet appen Gjenvinn Livet i samarbeid med Kult Byrå AS. Gjenvinn Livet inneholder samtlige øvelser i gruppeprogrammene som Klinikk for psykologbehandling arrangerer. På den måten har de som deltar på våre grupper og kurs alle øvelsene lett tilgjengelig. Appen er også nyttig for alle som ønsker å videreutvikle sine evner til avspenning, oppmerksomt nærvær og medfølelse.  Gjenvinn Livet inneholder også et selvhjelpsprogram for de som på egen hånd er interessert i å forstå og endre negative livsmønster. Selvhjelpsprogrammet inneholder teori, refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser. Programmet baserer seg på skjematerapi og positiv psykologi, og strekker seg over 30 uker.

Appen lanseres i løpet av sommerhalvåret 2021.