Gjenvinn Livet

Psykologisk kommunikasjon og media har utviklet appen Gjenvinn Livet i samarbeid med Artistic Trade. Gjenvinn Livet inneholder samtlige øvelser i gruppeprogrammene som Klinikk for psykologbehandling arrangerer. På den måten har de som deltar på våre grupper og kurs alle øvelsene lett tilgjengelig. Appen er nyttig for alle som ønsker å videreutvikle sine evner til avspenning, oppmerksomt nærvær, egenomsorg og medfølelse.  Gjenvinn Livet inneholder også et selvhjelpsprogram for de som på egen hånd er interessert i å forstå og endre negative livsmønster. Selvhjelpsprogrammet inneholder teori, refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser. Programmet baserer seg på skjematerapi og positiv psykologi.

Appen lanseres i løpet av høsten 2021.