Søknadsskjema

Du søker nå til spesialiseringsprogrammet i psykoterapi.

Søknad om opptak ved obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi.

Til Norsk Forum for Skjematerapi og Klinikk for Psykologbehandling.

1. Kontaktinformasjon


Bruk privatadresse til faktura


2. Din bakgrunn


3. Tilleggsinformasjon


Hvordan fikk du høre om kurset?
Sosiale medierNettstedet psykologisk.noTidskrift for Norsk PsykologforeningAnnet

Har du ved oppstart av spesialitetsprogrammet fullført alle fire samlinger i Fellesprogrammet?
Ja

4. Bekreft


Du må godkjenne boksene over for å melde deg på

Ofte stilte spørsmål

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Den benyttes også i kriminalomsorgen.

For å delta på kurset må du ha norsk autorisasjon som psykolog og du må ha fullført Psykologforeningens fellesprogram.

Kursavgift er kr 120 000,- som dekker alle kursmodulene i spesialiseringsprogrammet i tillegg til 30 timer veiledning. Veiledningsutgifter for de resterende 50 timer kommer i tillegg. Utgifter i forbindelse med gruppeveiledning vil variere avhengig av hvor mange deltagere det er i gruppen. Med 4 deltagere blir prisen 15 000 kroner for 50 timer gruppeveiledning. For å bli sertifisert må man levere eksamenvideo. Pris for skåring og skriftlig tilbakemelding per videoopptak er kr 1 800,- Avslutningsvis må man melde seg inn i ISST for å bli sertifisert. Årskontingenten er 100 Euro. Medlemskap i ISST gir deg tilgang til en rekke ressurser på nettsiden til ISST.

Spesialiseringsprogrammet består av totalt 15 kursmoduler. Utdanningsprogrammet som går over to år, omfatter 20 dager á åtte timer med undervisning, til sammen 160 timer, og 13 dager á åtte timer med egenerfaring, til sammen 104 timer, det vil si totalt 264 timer. Mens modulene 6, 8, 10, 12 og 13 i hovedsak består av egenerfaring, inngår dette også i de øvrige modulene.
Gruppeveiledningen finner som regel sted dagen før hver kurssamling. Hver gruppeveiledning varer i 3 klokketimer (4 veiledningstimer).

Det er krav om at kandidaten deltar på alle modulene for å få dem godkjent i spesialistordningen. Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær.

Kursene holdes på Gjestehuset Lovisenberg. De tilbyr overnatting i forskjellige prisklasser. Alt fra enkle og funksjonelle økonomirom med felles bad, til rom innredet i tradisjonell gammel stil og med eget bad. Du kan booke rom selv ved å besøke denne lenken: https://www.lovisenberg.no/gjestehuset/overnatting

Det er kun Norsk psykologforening som kan godkjenne praksis, dette kan ikke gjøres av Norsk Forum for Skjematerapi. Se beskrivelsen av praksiskravene her: https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/spesialiteten-i-psykoterapi

Dette skriver Psykologforeningen om praksis på sine nettsider:

«Av de totalt 5 årsverkene praksis som psykolog skal minst 4 av årsverkene være i regelmessig praksis innen anerkjente og etablerte psykoterapeutiske metoder. I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder. Minst 2 av årsverkene må være innen psykisk helsevern eller fra fagfelt med dokumentert ekvivalens til psykisk helsevern, eksempelvis praksis fra rusfeltet eller andre fagfelt hvor man har arbeidet i tverrfaglige team. En må ha erfaring med undersøkelse og behandling av et variert spekter av psykiske lidelser og problemer, inkludert erfaring med alvorlige sinnslidelser og psykotiske tilstander. En må ha arbeidet med et bredt aldersspekter og med begge kjønn. I minst 1 av årsverkene skal psykologen ha jobbet i minimum 20 % med valgt behandlingstilnærming.»

I følge kravene til Norsk psykologforening må veiledningen være gitt av psykologspesialist og man må ha minimum 180 timer veiledning i løpet av fordypningsprogrammet (60 timer skal være knyttet til fellesprogrammet som man må ta før man begynner på fordypningsprogrammet, til sammen 240 timer).

I denne utdanningen forventes det at kandidaten selv dekker den resterende delen av veiledning, det vil si 100 timer, som kreves for godkjenning som spesialist

40 timer skal være individuell veiledning. Veiledning kan også gis i gruppe. Gruppen består da av maksimum fire psykologer som blir veiledet av en psykologspesialist.
I vår utdanning har veileder i tillegg en avansert sertifisering i skjematerapi.

For at veiledning skal kunne godkjennes skal man kunne dokumentere veiledning av minst to og opptil flere pågående eller gjennomførte behandlingsprosesser. Det inngås en gjensidig standardkontrakt for veiledning før veiledningen starter og gjøres løpende i veiledningstimene og gjennom veiledningsattest etter endt veiledning. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i psykoterapi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

I følge kravene til Norsk psykologforening må veiledningen være gitt av psykologspesialist. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i psykoterapi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist. I vår utdanning vil veileder i tillegg inneha en avansert sertifisering i skjematerapi.

Materialet må være fra din pågående praksis. I fire av de fem årene praksisen varer må det gjøres bruk av ”anerkjente og etablerte psykoterapeutiske metoder”. Det betyr at praksis fra flere fagområder vil kunne brukes, herunder terapi med voksne, familier og ungdommer.
Skjematerapi er anerkjent og etablert psykoterapeutisk metode.

Det er kun Norsk psykologforening som kan gi den endelige godkjenningen.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på samtlige kjernemoduler og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi.
NB! Det er krav om at kandidaten deltar på alle modulene for å få dem godkjent i spesialistordningen. Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull.