Tranformational Chairwork

Kursholder: Scott Kellogg

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggaten 15a, Oslo

Dato: 11. – 12. juni 2020

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj begge dager)

Påmeldingsfrist: 01.04.20

Workshop details

Drawing on the clinical wisdom and practice of a wide range of Gestalt and integrative psychotherapists, the Transformational Chairwork Workshop is designed to introduce therapists to the art and science of Chairwork or psychotherapeutic dialogues in an active, creative, and clinically-useful manner. Using didactic presentations, role-plays, and live demonstrations, participants will learn how to use this technique to address several common clinical situations:

1. Making Decisions;

2. Resolving Loss, Grief, and Unfinished Business;

3. Countertransference/Coping with Difficult Relationships.

4. Working with Addictive Disorders;

5. Healing from Abuse and Interpersonal Trauma; and

6. Engaging the Inner Critic/Increasing Self-Compassion

Godkjent av

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen i skjematerapi som obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi. Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Dr. Scott Kellogg er professor i psykologi ved New York University. Han har lang og bred erfaring med skjematerapi og gestaltterapi og har gitt verdifulle bidrag i utviklingen av skjematerapi ved å integrere ulike intervensjoner fra gestaltterapi i endringsarbeidet, såkalt Transformational Chairwork.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.