Skjematerapi ved engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Kristine Dahl Sørensen

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Store auditorium, Gaustad sykehus i Oslo

Dato: 07. – 08. september 2024

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj)

Påmeldingsfrist: 15.07.24

Læringsmål

Målsetninger:

  1. Deltakerne vil få en innføring i diagnosen engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, kunnskapsstatus samt subjektive erfaringer
  2. Deltakerne vil bli kjent med den skjematerapeutiske forståelsen av disse vanskene.
  3. Deltakerne vil få en oversikt over hvordan man tilpasser skjematerapi i et terapeutisk forløp for engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse.
  4. Deltakerne vil få anledning til drøfting og refleksjon, samt praktiske øvelser.

Mer om kurset

Kurset gir en innføring i tilpasning av skjematerapi for personer med engstelig unnvikende personlighetsproblematikk. Vi ser på de diagnostiske kriterier, kunnskapsstatus, subjektive erfaringer med disse vanskene, endring og behandling. Deretter gjennomgås maladaptive skjema, modi, grunnleggende emosjonelle kjernebehov og former for begrenset nyomsorg som er mest aktuelle og gjenkjennbare ved denne typen vansker. Tilslutt ser vi på hvordan man kan arbeide skjematerapeutisk både med tanke på terapeut stil, konseptualisering, stadier i terapien og øvelser.

Godkjent av

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen i skjematerapi som obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi. Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 8 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Kristine Dahl Sørensen er spesialist i klinisk voksenpsykologi og jobber i et gruppeteam på DPS Aust-Agder, SSHF. Hun er per i dag doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på pasienter med engstelig (unnvikende) personlighetsforstyrrelse.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.