Skjematerapi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Remco van der Wijngaart

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Klinikk for psykologbehandling. Fjellgata 14, Kongsvinger

Dato: 20. – 21. mars 2025

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj begge dager)

Påmeldingsfrist: 15.01.25

Målsetning

  • Deltagere vil lære seg skjematerapiens syn på hvilke faktorer som samvirker ved adaptiv/maladaptiv psykologisk utvikling
  • Deltagere vil få en oversikt over konseptualisering og behandlingsfilosofi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
  • Deltagere vil lære behandlingsprinsipper ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Mer om kurset

Skjematerapi er en evidensbasert terapitilnærming for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsfortyrrelse.
I Nederland regnes skjematerapi som selve «gullstandarden» i forhold til denne pasientgruppen.

I Norge nevnes skjematerapi i de nasjonale retningslinjer som en validert og anbefalt terapitilnærming for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Flere effektstudier har vist at skjematerapi er en effektiv behandlingsform for denne pasientgruppen.
Remco van der Wijngaart vil presentere skjematerapiens sårbarhetsmodell for psykologisk utvikling og modning.

Den konseptuelle modellen om grunnleggende følelsesmessige behov, tidlig adaptive og maladaptive skjemaer, modus og livskontekst vil bli gjennomgått.

Han vil gjennomgå vesentlige momenter i behandlingen hvor begrepet modus eller skjematilstand er sentralt. Modus defineres som en del av selvet som ikke er fullverdig integrert med andre deler av selvet. Mennesker med en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse skifter typisk mellom fire modi: frakoblet beskytter, avvist/misbrukt barn, sint/impulsivt barn og straffende/dømmende kritiker (indre mobber modus).

I skjematerapi er den terapeutiske relasjon viktig. Avgrenset nyomsorg eller “limited reparenting” og empatisk konfrontering som intervensjoner vil bli gjennomgått.

Godkjent av

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen i skjematerapi som obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi. Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om kursholder


Remco van der Wijngaart works as a psychotherapist in a private practice in Maastricht, the Netherlands.  Initially trained in Cognitive Behavior Therapy, he was trained and supervised in Schema Therapy personally by Dr Jeffrey Young from 1996 till 2000. Remco specializes in borderline patients, patients with cluster C personality disorders as well as Anxiety and depressive disorders.

Since 2000 he frequently has been given training courses in Schema Therapy worldwide. He produced and directed the audiovisual production “Schema therapy, step by step” which is considered to be one of the essential instruments in learning schema therapy. He is the producer of the audiovisual production “Fine Tuning Imagery Rescripting” and the author of “Imagery Rescripting, theory and practice” (2021, Pavilion Publishing. West Sussex, UK).

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.