Skjematerapi ved emosjonelt ustabil – og engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Erlend Aschehoug

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Klinikk for psykologbehandling, Fjellgata 14, Kongsvinger

Dato: 22. april – 23. april 2021

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj begge dager)

Påmeldingsfrist: 20. mars 2021

Læringsmål

  • Deltagere vil lære seg skjematerapiens syn på hvilke faktorer som samvirker ved adaptiv/ maladaptiv psykologisk utvikling
  • Deltagere vil få en oversikt over konseptualisering og behandlingsfilosofi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUP) og engstelig/ unnvikende personlighetsforstyrrelse (EPF).
  • Deltagere vil lære forskjellige metoder i behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Mer om kurset

Skjematerapi er en evidensbasert terapitilnærming for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse.

I Nederland regnes skjematerapi som selve «gullstandarden» i forhold til denne pasientgruppen. I Norge nevnes skjematerapi i de nasjonale retningslinjer som en validert og anbefalt terapitilnærming for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Flere effektstudier har vist at skjematerapi er en effektiv behandlingsform for denne pasientgruppen. Erlend Aschehoug vil presentere skjematerapiens sårbarhetsmodell for psykologisk utvikling og modning.

Den konseptuelle modellen om grunnleggende følelsesmessige behov, tidlig adaptive og maladaptive skjemaer, modus og livskontekst vil bli gjennomgått.

Han vil gjennomgå vesentlige momenter i behandlingen hvor begrepet modus eller skjematilstand er sentralt. Modus defineres som en del av selvet som ikke er fullverdig integrert med andre deler av selvet. I skjematerapi er den terapeutiske relasjon viktig. Avgrenset nyomsorg eller “limited reparenting” og empatisk konfrontering som intervensjoner vil bli gjennomgått.

Godkjent av

Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling med individualterapi og gruppeterapi. Virker som veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.