Personlighetsforstyrrelser og differensialdiagnostikk

Kursholder: Kristine Dahl Sørensen

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggaten 15a, Oslo

Dato: 24. januar 2020

Kursavgift: 2 500,- (inkluderer lunsj)

Påmeldingsfrist: 15.12.19

Læringsmål

1. Deltakerne vil få en kort innføring i utviklingen av DSM og ICD’s konseptualisering av personlighetsforstyrrelse som en diagnose.
2. Deltakerne vil få en kort innføring i dagens status jfr. revisjon av DSM og ICD – Kategorier, dimensjoner og funksjonsnivå
3. Deltakerne vil få en presentasjon hvordan man utreder personlighetsforstyrrelser jfr. kategorier, dimensjoner og funksjonsnivå; hva gjøres i dag og hva kommer.
4. Deltakerne vil få mulighet til å reflektere over det å diagnostisere «personlighetsforstyrrelse», hva det betyr for personen og hva det betyr for oss som klinikere. 

Mer om kurset

Kursdagen gir en innføring i hvordan vi kan forstå «personlighetsforstyrrelse» som en diagnose og hvordan vi skiller mellom de forskjellige kategoriene.

Diagnosen «personlighetsforstyrrelse» defineres av diagnosemanualene DSM og ICD og definisjonene har endret seg over tid, både med henhold til hvordan vi forstår begrepet og i forhold til spennet mellom teori og empiri. Relatert til revisjoner av DSM og ICD har det oppstått mange diskusjoner og uenigheter som fører til spørsmål vedrørende hvordan «personlighetsforstyrrelse» skal defineres og hvordan dette igjen vil påvirke klinisk forståelse og arbeid i fremtiden; hvordan diagnostiserer man personlighetsforstyrrelser, hva er forholdet mellom diagnosen og terapi, hvor er personen i «personlighetsforstyrrelsen»?

Godkjent av

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen i skjematerapi som obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi. Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 8 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Kristine Dahl Sørensen er spesialist i klinisk voksenpsykologi og jobber i et gruppeteam på DPS Aust-Agder, SSHF. Hun er per i dag doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på pasienter med engstelig (unnvikende) personlighetsforstyrrelse.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.