Møt deg selv og dine skjemaer

Kursholder: Eva Barkman og Erlend Aschehoug

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Klinikk for psykologbehandling, Fjellgata 14, Kongsvinger

Dato: 25. januar – 26. januar 2024

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj begge dager)

Påmeldingsfrist: 01.11.2023

Innehåll:

  • Presentation av en sårbarhetsmodell som ger en fördjupad förståelse för hur scheman, copingstrategier och symtom utvecklas samt hur terapiprocessen kan åstadkomma läkning och symtomreduktion
  • Demonstrationer och övningar i de gestaltande teknikerna visualisering, stolsarbete och fraser
  • Ökad kunskap och förståelse för behovsperspektivet och modet ”sund vuxen”

Mer om kurset

Inom schematerapin är hela terapiprocessen och läkning av scheman i hög grad beroende av den terapeutiska relationen.

För att kunna vara genuin och för att klara av att kontinuerligt arbeta med limited reparenting behöver schematerapeuten ha medvetenhet om sina egna scheman och copingbeteenden – samt kunskap om strategier för att hantera egen schemaaktivering som uppkommer i terapirelationen.

Den här kursen riktar sig till dig som – genom egenterapi – vill förstå mer om hur dina scheman och copingstategier påverkar dig som terapeut och människa.

Eva Barkman har i samarbete med Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm utvecklat en egenterapi i grupp som studenterna kan välja som egenterapimoment i sin utbildning.

Den kallas behovsgrupp. Under den här kursens två dagar få du möjlighet att uppleva en behovsgrupp i miniformat.

Last ned brosjyre om kurset

Godkjent av

Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Eva Barkman er leg. psykolog, leg psykoterapeut och handledare (KBT), certifierad schematerapeut och schematerapihandledare på avancerad nivå för individ och parterapi (ISST). Utvecklare av behovsgruppen.

Om foreleseren


Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling med individualterapi og gruppeterapi. Virker som veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.