Terapi for terapeuter

Kursholder: Eva Barkman og Erlend Aschehoug

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Store auditorium, Gaustad sykehus i Oslo

Dato: Dette er et rullerende kurs.
Gruppesamlingene er som følger:
07. desember – 08. desember 2023
23. mai – 24. mai 2024
05. desember – 06. desember 2024

Kursavgift: 5 000,- per gruppesamling

Påmeldingsfrist: 15.11.2023

Innehåll:

  • Presentation av en sårbarhetsmodell som ger en fördjupad förståelse för hur scheman, copingstrategier och symtom utvecklas samt hur terapiprocessen kan åstadkomma läkning och symtomreduktion
  • Demonstrationer och övningar i de gestaltande teknikerna visualisering, stolsarbete och fraser
  • Ökad kunskap och förståelse för behovsperspektivet och modet ”sund vuxen”

Mer om kurset

Inom schematerapin är hela terapiprocessen och läkning av scheman i hög grad beroende av den terapeutiska relationen. I mötet med dem vi hjälper behöver vi som schematerapeuter vara genuina och närvarande. Vi ska klara av att hålla ett behovsperspektiv – se och förstå behoven bakom sår (scheman) och skydd (coping-strategier) – och vi ska kunna arbeta med ”limited reparenting”. I övningar som till exempel visualiseringar och stolsarbeten förväntas vi intuitivt veta hur en sund vuxen fungerar och uttrycker sig.

Ibland kan det kännas övermäktigt att lära sig schematerapins teori och tekniker och samtidigt axla en slags föräldraroll. Ibland kommer våra egna sår och skydd att försvåra arbetet med dem vi vill hjälpa.

Under denna terapigrupp kommer du att få prova på olika gestaltande tekniker, bl a visualisering, stolsarbete och fraser. I känslomässig kontakt med dina sår, skydd och behov kan du öka din förståelse för dig själv. Du delar dina upplevelser med andra terapeuter. ModelI-inlärning av terapeutrollen utökas också i en grupp.

Last ned brosjyre om kurset

Godkjent av

Norsk Psykologforeningen har godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet per kurs.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om kursholder


Eva Barkman er leg. psykolog, leg psykoterapeut och handledare (KBT), certifierad schematerapeut och schematerapihandledare på avancerad nivå för individ och parterapi (ISST). Utvecklare av behovsgruppen.

Om kursholder


Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling med individualterapi og gruppeterapi. Virker som veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.