Modusarbeid i skjematerapi

Kursholder: Marit Olsen

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggaten 15a, Oslo

Dato: 07. – 08. juni 2018

Kursavgift: 5 000,-

Påmeldingsfrist: 01.05.18

Læringsmål

1. Deltagere vil få en oversikt og forståelse av hvordan arbeide med endring innenfor moudusmodellen.

2. Deltagere vil lære å bruke kognitive-, emosjonsfokuserte-, relasjonelle- og atferdsmessige strategier som ledd i endringsarbeid.

Mer om kurset

Skjematerapi slik den fremkommer og anvendes i
dag fokuserer i stor grad på modus. Ulike retninger innen skjema/modusterapi opererer med ulikt antall modi, men i hovedtrekk snakker vi om: barnemodus, foreldremodus (kritisk, dømmende modus), beskyttermodus og sunn voksen modus.

I dette kurset skal vi gå inn i og prøve å forstå de ulike modi gjennom beskrivelser, diskusjon og mest av alt øvelser.  Når det gjelder bruk av intervensjoner i skjematerapi, har vi hovedkategorier som:
psykoedukasjon, kognitive, opplevelsesorienterte og atferdsorienterte strategier.

Innen de ulike intervensjonskategorier er det ulike teknikker og øvelser som kan anvendes. Med bakgrunn i de ulike tradisjoner vil Marit Olsen trekke frem sentrale modi og intervensjoner og knytte dette til de ulike personlighetsforstyrrelser.

Godkjent av

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen i skjematerapi som obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi. Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Marit Olsen er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun er ansatt ved Enhet for Intensiv Gruppebehandling, DPS Aust-Agder, hvor hun jobber med pasienter med personlighetsforstyrrelser individuelt og i gruppe.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.