Kasusformulering i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Klinikk for psykologbehandling, Fjellgata 14, Kongsvinger

Dato: 11. mai – 12. mai 2023

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer kurshefte og lunsj begge dager)

Påmeldingsfrist: 15.03.2023

Læringsmål

1. Deltagere vil få en forståelse av sentral prinsipper for kasusformulering i skjematerapi.

2. Deltagere vil få en grundig gjennomgang av forløpet i kartleggingsfasen som munner ut i en behandlingsplan.

3. Deltagere vil gjennom praktiske øvelser lære hvordan man samler inn vesentlig informasjon og setter de ulike brikkene sammen til et meningsfylt hele.

Mer om kurset

Kurset gir en grundig innføring i kartleggingsarbeidet som danner grunnlaget for kasusformulering i skjematerapi. Kasusformulering er en viktig prosess hvor klient og terapeut i samarbeid setter betydningsfulle elementer i relasjon til hverandre på en meningsfull måte.

En god kasusformulering gir det beste utgangspunkt for endringsarbeid. Kurset vil inneholde både teoretiske og praktiske fremstillinger av de ulike delene i kartleggingsprosessen slik de er definert i skjematerapi. Ulike fremgangsmåter for å samle inn vesentlig informasjon vil bli demonstrert.

Godkjent av

Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling med individualterapi og gruppeterapi. Virker som veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.