Kasusformulering i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggaten 15a, Oslo

Dato: 23. – 24. april 2020

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj begge dager)

Påmeldingsfrist: 20.03.20

Læringsmål

1. Oversikt over terapiprosessens ulike deler

2. Gjennomgang av forløpet i kartleggingsfasen

3. Deltagere vil gjennom praktiske øvelser lære hvordan man samler inn vesentlig informasjon og setter de ulike brikkene sammen til et meningsfylt hele.

4. Moduskonseptualisering – differensiere mellom ulike modi, eksempler på vanlige moduskonstellasjoner ved forskjellige personlighetsforstyrrelser, konseptualisere modussykluser

5. Psykoedukasjon og utvikling av behandlingsplan

Mer om kurset

Kurset gir en grundig innføring i kartleggingsarbeidet som danner grunnlaget for kasusformulering i skjematerapi.
Kasusformulering er en viktig prosess hvor klient og
terapeut i samarbeid setter betydningsfulle elementer i
relasjon til hverandre på en meningsfull måte.
En god kasusformulering gir det beste utgangspunkt for
endringsarbeid.

Kurset vil inneholde både teoretiske og praktiske
fremstillinger av de ulike delene i kartleggingsprosessen slik de er definert i skjematerapi. Ulike fremgangsmåter for å samle inn vesentlig informasjon vil bli demonstrert.

Godkjent av

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen i skjematerapi som obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi. Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling med individualterapi og gruppeterapi. Virker som veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.