Innføring i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Klinikk for psykologbehandling, Kongsvinger

Dato: 15. – 16. mars 2023

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer kurshefte og lunsj begge dager)

Påmeldingsfrist: 15. januar 2023

Læringsmål

1. Innføring i skjematerapi som en biopsykososial sårbarhetsmodell og integrativ terapitilnærming
2. Gjennomgang av sentral prinsipper i terapimodellen (både skjemamodellen og modusmodellen).
3. Grundig framstilling av de 18 tidlig maladaptive skjemaer og skjemaopprettholdne faktorer.
4. Gjennomgang av de 10 grunnleggende modi.
5. Oversikt over ulike kartleggingsskjemaer og hvordan anvende disse i utredning.

Mer om kurset

Kurset gir en innføring i skjematerapi som behandlingsmetode for personlighetsforstyrrelser.
I skjematerapi har man fokus på tidlig, maladaptivt skjema som man antar spiller en vesentlig rolle ved personlighetsproblematikk og relasjonsskader. Et tidlig maladaptivt skjema har sin bakgrunn i en oppvekst hvor barnets grunnleggende følelsesmessige behov ikke ble møtt på en adekvat måte.
Young benytter 18 tidlige maladaptive skjema som viser til selvdestruktive grunnleggende mønster (tema) som stadig ruller opp i pasientens liv. Eksempel på slike skjema kan være; forlatthet/ustabilitet, følelsesmessig forsømmelse, mistillit / misbruk, selvforsakelse, strenge standarder/ overdrevent kritisk, defekt / skam.

Tidlige maladaptive skjemaer kjemper for å overleve, de er selvdestruktive og mønster som gjerne varer livet ut. Skjemaene er vanskelig å helbrede ettersom de er sterke overbevisninger om en selv og andre som har blitt internalisert fra tidlig barndom. Et tidlig, maladaptivt skjema gir pasient en følelse av forutsigbarhet og kontroll, til tross for at de også er smertefulle og medfører vanskeligheter i hverdagen. På kurset vil sentrale komponenter i skjemamodellen bli gjennomgått som grunnleggende følelsesmessige behov, påvirkningsfaktorer for dannelse av skjema, formative erfaringer, tidlig maladaptivt skjema og skjemaopprettholdne faktorer. Det blir en gjennomgang av ulike kartleggingsskjemaer (Young Schema Questionnaire – YSQ; Schema Mode Inventory – SMI; Young Parent Inventory – YPI) og hvordan man anvender disse i utredning.

Godkjent av

Norsk Psykologforening har godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling med individualterapi og gruppeterapi. Virker som veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.