Innføring i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Klinikk for psykologbehandling, Fjellgata 14, Kongsvinger

Dato: 04. februar – 05. februar 2021

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj begge dager)

Påmeldingsfrist: 01. januar 2021

Læringsmål

1. Grundig innføring i gruppeskjematerapi som metode

2. Innhold i forvernsamtaler og gjennomgang av ulike faser i gruppeskjematerapi

3. Deltagere vil gjennom praktiske øvelser lære forskjellige gruppeintervensjoner i forhold til å skape samhold og trygghet i gruppen

4. Gruppeintervensjoner i forhold til beskytermodus vil bli demonstrert

Mer om kurset

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012).

Joan Farrell og Ida Shaw utviklet gruppeskjematerapi for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, hvor de inkorporerte modusmodellen (Farrell, Reiss & Shaw, 2014). I dag er gruppeprogrammet transdiagnostisk og kan implementeres i ulike behandlingssettinger og i programmer av ulik varighet.

Dette kurset vil gi en innføring i hva gruppeskjematerapi er. Det vil være en kombinasjon av teori og praktiske øvelser. Vi vil se nærmere på den terapeutisk grunninnstilling i skjematerapi, faser i terapiforløpet og sentrale intervensjoner vil bli demonstrert.

Godkjent av

Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet. Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling med individualterapi og gruppeterapi. Virker som veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.