Engasjementsfasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Klinikk for psykologbehandling, Fjellgata 14, Kongsvinger

Dato: 26. oktober – 27. oktober 2023

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj)

Påmeldingsfrist: 20. august 2023

Læringsmål

1. Gjennomgang av engasjementsfasen i gruppeskjematerapi

2. Spesielt fokus på tidlig maladaptivt skjema, grunnleggende følelsesmessige behov og affektbevissthet

3. Deltagere vil gjennom praktiske øvelser lære forskjellige gruppeintervensjoner i forhold til å skape samhold og trygghet i gruppen

4. Gruppeintervensjoner i forhold til beskyttermodus (også kalt overlevelsesmodus eller mestringsmodus) vil bli demonstrert

Mer om kurset

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012).

Joan Farrell og Ida Shaw utviklet gruppeskjematerapi for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, hvor de inkorporerte modusmodellen (Farrell, Reiss & Shaw, 2014). I dag er gruppeprogrammet transdiagnostisk og kan implementeres i ulike behandlingssettinger og i programmer av ulik varighet.

Dette kurset vil gi en gjennomgang av viktige elementer i engasjementsfasen. Det vil være en kombinasjon av teori og praktiske øvelser.

Last ned brosjyre om kurset

Godkjent av

Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet. Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om kursholder


Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling med individualterapi og gruppeterapi. Virker som veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.