FOUR DAY INTENSIVE TRAINING IN GROUP SCHEMA THERAPY

Kursholder: Ida Shaw og Erlend Aschehoug

Arrangør: Norsk Forum for skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv terapi.

Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggaten 15a, Oslo

Dato: 09 – 12. september 2019

Kursavgift: 9 000,- (inkluderer lunsj)

Påmeldingsfrist: 20. juni 2019

Hvem er kurset for?

Deltakere vil få en grundig innføring i gruppeskjematerapi som metode. Det teoretiske fundament for gruppeskjematerapi, og modellen gjennomgås i detalj.
Deltakerne vil gjennom teori og praktiske øvelser lære hva de ulike fasene i gruppeskjematerapi inneholder slik at man selv har et tilstrekkelig grunnlag for å drive med gruppeskjematerapi. Viktige intervensjoner vil bli demonstrert, og deltakerne vil selv øve seg på å utføre disse. Kursets siste dag er viet egenterapi i gruppe. Her får deltagerne anledning til å arbeide med egne temaer.

Godkjent av

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen i skjematerapi som obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi. Norsk Psykologforeningen har godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Ida Shaw, M.A. is the Training Director of the Center for Borderline Personality Disorder Treatment and Research, Indiana University-Purdue University Indianapolis – Eskenazi Mental Health. She is a member of the Training and Certification Advisory Board of ISST and Chair of the Child- Adolescent Certification Committee. Ida is the main clinical supervisor of the international BPD trial of group schema therapy, providing training and supervision for all trial therapists. She supervises the practice component of additional research projects on Avoidant personality disorder, dissociative disorders, complex trauma and child-adolescent treatment.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi. Dette kurset er obligatorisk for å bli sertifisert.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.