Ferdighetstrening i skjematerapi del 1

Kursholder: Poul Perris

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Sted: Klinikk for psykologbehandling, Fjellgata 14, Kongsvinger

Dato: 22. november – 23. november 2021

Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj begge dager)

Påmeldingsfrist:  15. oktober 2021

Læringsmål

Kursen lär ut en systematisk tillämpning av centrala schematerapeutisk interventioner för att ta sig förbi dysfunktionell coping (interpersonell förändring), åstadkomma intrapsykisk förändring (schemaläkning), samt förändring av dysfunktionella livssammanhang (”livsklistret”). Undervisningen bygger på att deltagarna arbetar med egna scheman och modes i parövningar

Dag 1

 • Att grunda sig i sitt sunda vuxenmode som psykoterapeut (presentationsrunda)
 • Förändringsfilosofi: intra-psykisk, interpersonell, livsklister (diskussion)
 • Att identifiera copingmodes i terapirummet (rollspel – se, göra i par)
 • Att tillämpa empatisk konfrontation (rollspel – se, göra i par)
 • Terapeutens egna scheman/modes i relation till patientens coping (diskussion)

Dag 2

 • Att bemöta patientens internaliserade föräldermodes (stolsövning – se, göra i par)
 • Terapeutens egna scheman/modes i relation till patientens internaliserade föräldermodes (diskussion)
 • Att bemöta barnmodes – fokus arga/impulsiva barnet (rollspel – se, göra i par)
 • Terapeutens egna scheman/modes i relation till patientens arga/impulsiva barnmodes (diskussion)

Mer om kurset

Schematerapi är en transdiagnostisk modell för behandling av relationsproblem, komplexa symtom- och personlighetsstörningar. Den har sitt ursprung i KBT, men integrerar även teorier och metodik från andra terapiskolor.

Här har man en större förståelse för uppväxten och vad den har haft för konsekvenser för vårt beteende. Många utvecklar strategier för att undvika att hantera svåra känslomässiga lägen.

Kursen lär ut en systematisk tillämpning av centrala schematerapeutisk interventioner för att ta sig förbi dysfunktionell coping (interpersonell förändring), åstadkomma intrapsykisk förändring (schemaläkning), samt förändring av dysfunktionella livssammanhang (”livsklistret”). Undervisningen bygger på att deltagarna arbetar med egna scheman och modes i parövningar.

Last ned brosjyre om kurset

Godkjent av

Norsk Psykologforeningen godkjent dette kurset som 16 timer vedlikeholdsaktivtet.  Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin av den Norske Legeforeningen.

Kort om skjematerapi


 • Transdiagnostisk psykoterapimodell
 • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
 • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

Om foreleseren


Poul Perris är leg läkare, psykoterapeut och handledare, samt rektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm. Poul Perris är utbildad i schematerapi hos Dr. Jeffrey Young och är certifierad både som individual och par-terapeut.

ISST-standard

Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) som tellende for internasjonal sertifisering i skjematerapi.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.