Foto: André Clemetsen

Klinikk for psykologbehandling

Slik søker du om behandling


For å få behandling må du ha henvisning fra lege eller psykolog. Vi tar ikke i mot private henvendelser.

Her er en guide til hvordan du kan få henvisning.

Hvordan få behandling


1

Be din lege eller psykolog gi deg en henvisning til én av våre behandlingtilbud.

2

Skriv litt om deg selv, hva du søker behandling for og legg ved henvisningen.

3

Send henvisning med eventuelt vedlegg til Klinikk for psykologbehandling, Fjellgata 14, 2212 Kongsvinger.

4

Du vil normalt få svar innen 3-4 uker på om vi kan gi deg behandling.

Praktisk informasjon

Hva koster behandling?
Aschehoug har avtale med Helse Sør – Øst og HELFO. Du betaler egenandel i henhold til gjeldende takster. Når du har betalt kr. 2 185,- i egenandeler vil du få frikort for resten av kalenderåret.

Avbestilling av time
Timer som ikke avbestilles innen 1 uke før avtalt fremmøtetid må betales, uansett årsak til avbestilling.

Gebyr for timer som er avbestilt er kr 500. Dette gjelder også ved frikort.

Når får jeg svar?
Man vil normalt få svar innen et par uker om vi kan tilby behandling eller ikke. Send oss gjerne en epost for rask avklaring. Du gjøres oppmerksom på at epost ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet i forhold til sending av sensitive opplysninger.

Hva skjer etter at henvisning er sendt?
Man får tilbud om å stå på venteliste dersom kapasiteten på det aktuelle tidspunktet er lav. Uavhengig av henvisningsgrunn vil alle som får tilbud om samtale først gå gjennom kartlegging og utredning.

De første samtalene vil naturlig nok handle om det å bli kjent. Viktig bakgrunnsinformasjon og aktuell problemstilling/årsak til henvisning kartlegges, ved bruk av blant annet standardiserte spørreskjemaer.

Etter denne utredningen vil vi se om hva vi kan tilby av behandlingstilbud. Dersom det ikke foreligger et behandlingstilbud i praksisen diskuteres alternativer, blant annet henvising til annen del av spesialisthelsetjenesten.

 

Tilbake til behandling