Klinikk for psykologbehandling

Om behandling og psykoterapi


Å gå i terapi stimulerer til personlig vekst og utvikling

Hva er psykoterapi?

Psykoterapi retter seg mot å få deg i større grad til å begripe deg selv individuelt. Gjennom aktivt lyttende samtaler inviteres du til å utforske og sette ord på egne tanker og følelser.

Tterapi gjør godt fordi det bringer deg i kontakt med dine grunnleggende følelsesmessige behov til tross for at det er sårt å erkjenne hvordan det er. Uansett hvilken grunn du har for å søke hjelp skal du vite at det gjør godt å åpne opp overfor en du har tillit til.

Det ligger en styrke i å tørre å la seg bevege følelsesmessig, reflektere og uttrykke seg på en personlig måte.

Til orientering tilbyr vi samtaler i kombinasjon med gruppetimer.

Om behandling

Det finnes mange grunner til å oppsøke psykolog. Noen ganger gjelder det en spesifikk hendelse eller opplevelse, som man har vanskeligheter med å forstå eller takle, og man trenger hjelp til å bearbeide og finne nye måter å mestre på. Andre ganger gjelder det ikke ett problem, men en sammensetning av livets mange sider og en mer eller mindre vag følelse av at ting ikke er bra.

Terapi handler ikke bare om å ha fokus på det som er problematisk, vanskelig og begrensende i ens liv. Den enkeltes ressurser og styrker har også sin naturlige plass.

Å gå i terapi kan være utfordrende og krevende for den enkelte. Det kan være vondt og ubehagelig å forholde seg til sine problemer og vansker på en direkte og ærlig måte.

Klient og terapeut jobber sammen for å skape og opprettholde en kontakt og et samarbeid preget av tillit, åpenhet og nærhet. På den måten bygges et grunnlag og et utgangspunkt for klienten til å utforske, undersøke, kjenne etter og være tilstede i seg selv.

Å gå i terapi stimulerer til personlig vekst og utvikling.

Hvordan få behandling


Her kan du lese om våre inntaksprosedyrer og få informasjon om behandling.

Les mer