Gruppeskjematerapi

Om gruppeterapien

Skjematerapi er velegnet til å endre gjennomgående negative livsmønstre som kanskje går helt tilbake til ens barndom eller ungdom.

Det kan dreie seg om problemer i relasjonen til andre mennesker, f.eks. vansker med å finne kjærligheten, følelse av ensomhet, utenforskap eller konflikter. Det kan være lav selvfølelse, kronisk følelse av tomhet
eller kjedsomhet. Det kan være problemer med selvdisiplin, dårlige vaner,
perfeksjonisme, selvkritisk tenkning eller vansker med å sette grenser og ta vare på seg selv. Kanskje erfarer du at følelsene kan ta overhånd i blant, eller at du føler «for mye» eller «for lite».

I skjematerapi arbeider vi med å hele de følelsesmessige sårene som ligger bak de negative livsmønstrene. Skjematerapi er en avansert form for psykoterapi som er velegnet for selvutvikling

Gruppeskjematerapi er et behandlingstilbud som består av 44 samlinger over et halvannet år. Det er plass til 8 deltagere i hver av de to gruppene som starter opp i september hvert år. Gruppene møtes enten på mandager eller tirsdager med tre timers varighet hver gang.

Dersom du ønsker å delta må du ha henvisning fra lege eller psykolog.

Alle søkere vil bli innkalt til kartleggende samtaler for å se om gruppeskjematerapi kan passe.

Praktisk informasjon

Varighet: 44 samlinger á 3 timer over halvannet år
Antall deltagere; 8 deltagere
Tidspunkt: Gruppeterapien starter opp i september hvert år.

Se eget ark for oversikt over alle gruppesamlingene nedenfor.

For å kunne delta må du ha legehenvisning.

Vil du vite mer? Last ned vår brosjyre om gruppeterapien nedenfor.

Last ned brosjyreLast ned tidsplan for mandagsgruppenLast ned tidsplan for tirsdagsgruppen

Hvordan kan jeg delta i gruppeskjematerapi?


Hvordan få henvisning og praktisk informasjon om vårt gruppetilbud.

Les mer