Lær en transdiagnostisk psykoterapimodell

Utdanning i skjematerapi


Sammen med Norsk Forum for Skjematerapi og Norsk Forening for Kognitiv Terapi arrangerer vi kurs og utdanningsprogrammer i skjematerapi.

Våre utdanninger er godkjent av Norsk Psykologforening og ISST (The International Society of Schema Therapy).


Hvorfor lære skjematerapi?

Forskningsmessig har skjematerapi blitt viet stor interesse siden begynnelsen av 2000-tallet. Både de grunnleggende teoretiske begrepene og effektene av klinisk behandling har blitt studert. Forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet i forhold til behandling av personlighetsforstyrrelser generelt1, og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse spesielt2.

Skjematerapi er videre en evidensbasert terapitilnærming i forhold til kompliserte psykiatriske tilstander som rusavhengighet3, spiseforstyrrelser4, angstlidelser og depresjoner5. I tillegg er det blant annet forsket på effekten av gruppeskjematerapi6 og på validiteten av måleinstrumenter7.

1 Hahusseau & Pélissolo, 2006, Weertman & Arntz, 2007, Zorn et al., 2007, Bernstein et al., 2007, Bamelis et al., 2014

2 Nordahl & Nysæter, 2005, Giesen-Bloo et al., 2006, Nadort et al., 2006, van Asselt et al., 2008, Reiss, Lieb, Arntz & Shaw, 2013

3 Ball & Young, 2000, Ball et al., 2005, Ball, 2007, Ball, 2011

4 Ohanian, 2002, George et al., 2004, Simpson & Slowey, 2011

5 Morrison, 2000, Young & Mattila, 2002, Hoffart, Versland & Sexton, 2002, Gude & Hoffart, 2008, Wang et al., 2010

6 Giesen-Bloo et al., 2006, Farrell, Shaw & Webber, 2009, Nadort et al., 2009, Reiss, Lieb, Arntz, Shaw & Farrell, 2013

7 Young et al., 2003, Rijkeboer et al., 2005, Rijkeboer et al., 2011

Sertifisering skjematerapi


Sertifiseringsprogrammet består av 8 kurssamlinger og veiledning.

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 144 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

Les mer

Sertifisering gruppeskjematerapi


Utdanningen består av totalt 9 kursdager i løpet av ett år. I tillegg kommer enten 20 timer veiledning for standard sertifisering eller 40 timer veiledning for avansert sertifisering.

Alle som deltar i sertifiseringsprogrammet vil bli tildelt veiledere

Les mer

Spesialisering


Spesialiseringsprogrammet i psykoterapi består av totalt 13 kursmoduler hvorav totalt 264 timer med undervisning og egenerfaring.

Det tilbys 40 timer veiledning i utdanningen. Foreleserne er nasjonale og internasjonale ressurspersoner med kompetanse i deaktuelle temaene.

Les mer

Enkelt kurs


Norsk Psykologforening har godkjent hver kursdag med 8 timer
vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

Alle kurs vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen  allmennmedisin.

Se alle kurs under

Kurs i skjematerapi 2020 - 2021

Frist for påmelding til sertifiseringsprogrammet er 15. desember 2019. Fristen for påmelding til enkeltstående kurs finner du nedenfor.

Innføring i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 22. - 23. januar 2020
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.12.19

Personlighetsforstyrrelser og differensialdiagnostikk

Kursholder: Kristine Dahl Sørensen
Dato: 24. januar 2020
Kursavgift: 2 500,-
Påmeldingsfrist: 15.12.19

Kasusformulering i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 23. – 24. april 2020
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.03.20

Modusarbeid i skjematerapi

Kursholder: Marit Olsen
Dato: 07. – 08. juni 2018
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.05.18

Skjematerapi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Poul Perris
Dato: Januar/Februar 2021
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.12.20

Empatisk konfrontasjon

Kursholder: Neele Reiss og Friederike Vogel
Dato: 09. – 10. november 2018 (NB! Fredag og lørdag)
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.10.18

Ferdighetstrening i skjematerapi del 1

Kursholder: Poul Perris
Dato: 14. - 15.03.19
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.02.19

Ferdighetstrening i skjematerapi del 2

Kursholder: Poul Perris
Dato: 07. - 08. november 2019
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.10.19

Skjematerapi ved cluster C personlighetsforstyrrelser

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 26. – 27. september 2019
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.06.19

Egenerfaring og selvrefleksjon som metode i skjematerapi

Kursholdere: Ida Shaw og Erlend Aschehoug
Dato: 12. - 14. juni 2019
Kursavgift: 7 500,-
Påmeldingsfrist: 20.05.19

Skjematerapi ved ulike former for avhengighet – From Addiction to Connection

Kursholder: Truus Kerstin
Dato: 26. – 28.02.20
Kursavgift: 7 500,-
Påmeldingsfrist: 01.01.20

Tranformational Chairwork

Kursholder: Scott Kellogg
Dato: 11. – 12. juni 2020
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.04.20

Skjematerapi for par

Kursholder: Poul Perris
Dato: Høst 2020
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.06.20

Coherence Therapy: Modifying schemas through the therapeutic memory reconsolidation process.

Kursholder: Sophie Côté og Pierre Cousineau
Dato: 27. – 28. september 2018
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.09.18

CHILD/ADOLESCENT SCHEMA THERAPY

Kursholder: Ida Shaw
Dato: 17.-18. juni 2019
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.05.19

FOUR DAY INTENSIVE TRAINING IN GROUP SCHEMA THERAPY

Kursholder: Ida Shaw og Erlend Aschehoug
Dato: 09 - 12. september 2019
Kursavgift: 9 000,- (inkluderer lunsj)
Påmeldingsfrist: 20. juni 2019

Fine-tuning Imagery Rescripting

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 19. - 20. november 2020
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15. oktober 2020

Chair Work in Schema Therapy

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 29. mars 2019
Kursavgift: 2 500,-
Påmeldingsfrist: 01. mars 2019

Three Day Advanced Training in Group Schema Therapy

Kursholder: Ida Shaw og Erlend Aschehoug
Dato: 06. - 08. mai 2020
Kursavgift: 7 500,-
Påmeldingsfrist: 20.03.2020

Schema Therapy for Eating Disorders

Kursholder: Susan Simpson
Dato: 14. oktober – 15. oktober 2021
Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj alle dager)
Påmeldingsfrist: 15. september 2020

Body-Focused Interventions in Schema Therapy

Kursholdere: Dr. Helen Startup & Janis Briedis
Dato: 16. september – 18. september 2021
Kursavgift: 7 500,- (inkluderer lunsj alle dager)
Påmeldingsfrist: 15. august 2020

Skjematerapi ved cluster C personlighetsforstyrrelser

Kursholdere: Remco van der Wijngaart
Dato: 03. juni - 04. juni 2021
Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj begge dager)
Påmeldingsfrist: 01. mai 2021