Lær en transdiagnostisk psykoterapimodell

Utdanning i skjematerapi


Sammen med Norsk Forum for Skjematerapi og Norsk Forening for Kognitiv Terapi arrangerer vi kurs og utdanningsprogrammer i skjematerapi.

Våre utdanninger er godkjent av Norsk Psykologforening og ISST (The International Society of Schema Therapy).


Hvorfor lære skjematerapi?

Forskningsmessig har skjematerapi blitt viet stor interesse siden begynnelsen av 2000-tallet. Både de grunnleggende teoretiske begrepene og effektene av klinisk behandling har blitt studert. Forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet i forhold til behandling av personlighetsforstyrrelser generelt1, og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse spesielt2.

Skjematerapi er videre en evidensbasert terapitilnærming i forhold til kompliserte psykiatriske tilstander som rusavhengighet3, spiseforstyrrelser4, angstlidelser og depresjoner5. I tillegg er det blant annet forsket på effekten av gruppeskjematerapi6 og på validiteten av måleinstrumenter7.

1 Hahusseau & Pélissolo, 2006, Weertman & Arntz, 2007, Zorn et al., 2007, Bernstein et al., 2007, Bamelis et al., 2014

2 Nordahl & Nysæter, 2005, Giesen-Bloo et al., 2006, Nadort et al., 2006, van Asselt et al., 2008, Reiss, Lieb, Arntz & Shaw, 2013

3 Ball & Young, 2000, Ball et al., 2005, Ball, 2007, Ball, 2011

4 Ohanian, 2002, George et al., 2004, Simpson & Slowey, 2011

5 Morrison, 2000, Young & Mattila, 2002, Hoffart, Versland & Sexton, 2002, Gude & Hoffart, 2008, Wang et al., 2010

6 Giesen-Bloo et al., 2006, Farrell, Shaw & Webber, 2009, Nadort et al., 2009, Reiss, Lieb, Arntz, Shaw & Farrell, 2013

7 Young et al., 2003, Rijkeboer et al., 2005, Rijkeboer et al., 2011

Sertifisering i skjematerapi


Sertifiseringsprogrammet består av 6 kurssamlinger og veiledning.

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

Les mer

Sertifisering i gruppeskjematerapi


Sertifiseringsprogrammet består av 6 kurssamlinger og veiledning.

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

Les mer

Spesialisering


Utdanningen i skjematerapi er godkjent av Norsk psykologforening som obligatorisk program i spesialiteten psykoterapi.

Les mer

Enkelt kurs


Norsk Psykologforening har godkjent hver kursdag med 8 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

Alle kurs vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen  allmennmedisin.

Se alle kurs under

Kurs i skjematerapi 2023 - 2025

Frist for påmelding til fordypningsprogrammet i psykoterapi og sertifiseringsprogrammet er 15. januar 2023. Fristen for påmelding til enkeltstående kurs finner du nedenfor.

Innføring i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 15. - 16. mars 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Personlighetsforstyrrelser og differensialdiagnostikk

Kursholder: Kristine Dahl Sørensen
Dato: 17. mars 2023
Kursavgift: 2 500,-
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Kasusformulering i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. mai 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.03.23

Innføring i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 09. – 10. september 2021
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.08.21

Møt deg selv og dine skjemaer

Kursholder: Eva Barkman og Erlend Aschehoug
Dato: 23. – 24. september 2021
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.08.21

Møt deg selv og dine skjemaer

Kursholder: Eva Barkman og Erlend Aschehoug
Dato: 04. – 05. november 2021
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.10.21

Skjematerapi ved emosjonelt ustabil – og engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 22. – 23. april 2021
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.03.21

Arbeidsfasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 27. – 28. januar 2022
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.12.21

Autonomifasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 17. – 18. mars 2022
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 10.02.22

Ferdighetstrening i skjematerapi del 1

Kursholder: Poul Perris
Dato: 22. - 23. november 2021
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.10.21

Ferdighetstrening i skjematerapi del 2

Kursholder: Poul Perris
Dato: 31.03.22 - 01.04.22
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.02.22

Schema Therapy for Eating Disorders

Kursholder: Susan Simpson
Dato: 06. februar – 07. oktober 2025
Sted: Kongsvinger eller Oslo
Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj alle dager)
Påmeldingsfrist: 15. desember 2024