Kurs i stressmestring og oppmerksomt nærvær

Om kurset

Lær gjennom praktiske øvelser hvordan du kan bryte ut av stresspiralen.

Øvelser i oppmerksomt nærvær vil hjelpe deg til å oppdage hva som gjør deg sårbar for nye nedadgående spiraler, hvorfor du fanges på bunnen av spiralen og hva du kan gjøre for å bryte denne.

Nærværstrening tar sikte på å kultivere en åpen og aksepterende holdning til egen erfaring, uten å styre erfaringen i noen bestemt retning og uten å evaluere den.

Du tar utgangspunkt i der du er og den du er.

Tilstedeværelse handler om å åpne opp for det vi sanser, få kontakt med våre følelser, og at vi er oss bevisst våre tanker og kroppslige fornemmelser i øyeblikket.

Nærværstrening lærer oss å takle det som skjer på mer kompetente måter, uten å bli sittende fast i ønsker om at ting var annerledes enn de er akkurat nå.

Oppmerksomt nærvær er en evne alle mennesker har i seg, men som evner flest trenger den å bli praktisert for å vokse.

Praktisk informasjon

Varighet: 9 samlinger à 3 timer
Antall deltagere; 10 deltagere
Tidspunkt: Oktober til desember
Se vår brosjyre nedenfor for informasjon om neste kurs

For å kunne delta må du ha legehenvisning. Fra og med 01.09.22 må alle legehenvisninger sendes til felles henvisningsmottak ved Kongsvinger DPS.

Last ned kursbrosjyre

Hvordan kan jeg melde meg på dette kurset?


Hvordan få henvisning og praktisk informasjon om behandling og kurs.

Les mer