Kurs i helsemestring og livsstilsendring

Om kurset

Liker du ikke retningen livet ditt har tatt? Ønsker du hjelp til livsstilsendring og mestring av egen helse?

Dette kurset er for deg som er sterkt motivert for å gjøre livsstilsendringer for å ta best mulig vare på kroppen og helsen din. Kurset kan være nyttig for deg som er plaget av stress, smerter eller har andre fysiske og/eller følelsesmessige plager som medfører en opplevelse av vedvarende stress.

Somatiske helseplager eller sykdom medfører ofte psykologiske og sosiale utfordringer.
Derfor er det viktig å se psyke og soma i sammenheng – å se hele mennesket.

Kurset har som mål å styrke dine mestringsressurser.

I løpet av 12 uker arbeider vi målrettet med å etablere nye vaner innen områder som har betydning for vår helse: fysisk aktivitet, ernæring, avspenning og balanse i livet.
Vi arbeider like mye med det som rører seg inne i oss av tanker og følelser. Vi ser også på vårt sosiale nettverk.

Praktisk informasjon

Varighet: 12 uker à 3 timer
Antall deltagere: 10 deltagere
Tidspunkt: Mars til juni
Se vår brosjyre nedenfor for informasjon om neste kurs.

For å kunne delta må du ha legehenvisning.

Last ned kursbrosjyre

Hvordan kan jeg melde meg på dette kurset?


Hvordan få henvisning og praktisk informasjon om behandling og kurs.

Les mer