Foto: André Clemetsen

Klinikk for psykologbehandling

Behandling


Terapi handler ikke bare om å ha fokus på det som er problematisk, vanskelig og begrensende i ens liv. Den enkeltes ressurser og styrker har også sin naturlige plass.

Her vil du finne informasjon om:

Vårt behandlingstilbud

Det finnes mange grunner til å oppsøke psykolog. Noen ganger gjelder det en spesifikk hendelse eller opplevelse, som man har vanskeligheter med å forstå eller takle, og man trenger hjelp til å bearbeide og finne nye måter å mestre på. Andre ganger gjelder det ikke ett problem, men en sammensetning av livets mange sider og en mer eller mindre vag følelse av at ting ikke er bra.

Klinikk for Psykologbehandling har et stort og variert gruppetilbud. Vi har spesialisert oss på gruppebehandling og tilbyr ikke samtaleterapi alene.

For å få behandling må du ha henvisning. Vi tar ikke i mot private henvendelser.

Vi tilbyr:

 • Utredning og kartleggende samtaler
 • Samtaleterapi
 • Kurs
 • Gruppeterapi

Vi behandler:

 • Angst
 • Nedstemthet, tristhet, sorg
 • Stress
 • Vansker i forhold til partner, familie, venner
 • Søvnvansker
 • Lav selvfølelse, selvtillit, identitet
 • Skam – og skyldfølelse
 • Vonde og belastende minner
 • Gjentakende negative mønstre

Terapitilnærminger:

 • Kognitiv atferdsterapi
 • Skjematerapi
 • Affektbevissthetsterapi
 • Oppmerksomhetsbaserte tilnærminger

Hvordan få behandling


Her kan du lese om våre inntaksprosedyrer og få informasjon om behandling.

Les mer

Avbestilling av time


Timer som ikke avbestilles innen 1 uke før avtalt fremmøtetid må betales, uansett årsak til avbestilling.

Gebyr for timer som er avbestilt er kr 500. Dette gjelder også ved frikort.

Hvordan fungerer behandlingen?


Vil du vite mer om psykoterapi og behandlingen? Les mer her.

Les mer

Har du fått beskjed om å fylle ut skjema på nett av din psykolog?

Fyll ut skjema