Marit Olsen arbeider som psykolog på sørlandet. Utdannet ved universitetet i Oslo. Har gjennomført to årig utdanning i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi. Sertifisert skjematerapeut siden 2009. Arbeider med personlighetsforstyrrelser individuelt og i gruppeterapi.


Snorre Kristiansen arbeider som psykiater i trøndelag. Utdannet ved Georg-August Universität, Göttingen i 1974. Er spesialist i almennmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri. Har gjennomført to årig utdanning i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi. Er godkjent veileder i kognitiv terapi. Sertifisert skjematerapeut siden 2010. Arbeider med personlighetsforstyrrelser individuelt.


Gunilla Klensmeden Fosse arbeider som overlege og forsker ved St Olavs hospital. Hun er utdannet lege ved Karolinska institutet i Sverige. Hun ble spesialist i psykiatri i 2002, og har utdanning i skjematerapi og EMDR.
I sin doktoravhandling skrev hun om sammenhengen mellom mobbing og psykisk helse. Fosse er president i The International Personality Research Group (IPRG). Hun virker som prosjektleder i flere internasjonale forskningsprosjekter. Solid erfaring med skjematerapi som tilnærming i gruppeterapi.


Erlend Aschehoug arbeider som psykolog på Kongsvinger. Spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Han er sertifisert skjematerapeut, og har undervist i skjematerapi både i Norge og i utlandet. Veileder i kognitiv terapi og skjematerapi. Har siden 2008 ledet kurs i stressmestring og oppmerksomt nærvær basert på Mindfulness - Based Stress Reduction.


Kristin Berre Ørjasæter arbeider som klinisk sosionom i trøndelag.

Klinikk for psykologbehandling. Fjellgata 14, 2212 Kongsvinger. Telefon: 954 10 740   post@psykologbehandling.no
Design og fotografier: andre.clemetsen@gmail.com, Programmering og implementering: InfoTrust.no