Norsk forum for skjematerapi er for terapeuter som ønsker å utvikle og fremme skjematerapi i Norge. Vi er en tverrfaglig interesseorganisasjon og et fagnettverk i Norsk forening for kognitiv terapi. Styret består av Erlend Aschehoug (leder), Gunilla Fosse (nestleder), Snorre Kristiansen (styremedlem), Marit Olsen (styremedlem) og Kristin Ørjasæter (styremedlem). Gunilla Fosse holder til i Trondheim, og kan kontaktes på gunilla.fosse@ntnu.no. Kristin Ørjasæter og Snorre Kristiansen holder til i Nord - Trøndelag, og kan kontaktes på henholdsvis KristinBerre.Orjaseter@helse-nordtrondelag.no og Snorre.Kristiansen@helse-nordtrondelag.no. Marit Olsen holder til på sørlandet, og kan kontaktes på Marit.Olsen@sshf.no. Dersom du ønsker å ta del i en spennende terapibevegelse kan du kontakte oss på e - post erlend@psykologbehandling.no 
Klinikk for psykologbehandling. Fjellgata 14, 2212 Kongsvinger. Telefon: 954 10 740   post@psykologbehandling.no
Design og fotografier: andre.clemetsen@gmail.com, Programmering og implementering: InfoTrust.no