Internasjonalt sertifiseringsprogram i skjematerapi

Norsk forum for skjematerapi arrangerer kurs i skjematerapi i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi. I tillegg til kurs tilbyr vi veiledning i skjematerapi for de som ønsker en internasjonal sertifisering enten i individualterapi eller i gruppeskjematerapi. Vi starter opp med et helt nytt toårig sertifiseringsprogram i gruppeskjematerapi i mars 2017. 

Internasjonalt sertifiseringsprogram i skjematerapi - individualterapi

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 8 kursmoduler. I tillegg kommer enten 20 timer veiledning for standard sertifisering eller 40 timer veiledning for avansert sertifisering. 

Sertifiseringsprogrammet er autorisert av International Society of Schema Therapy (ISST). Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening med 128 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen, og veiledningen er godkjent med inntil 60 timer som ledd i spesialisering. Kursmodulene vil bli søkt godkjent som emnekurs i psykiatri til videre - og etterutdanning av Spesialistkomiteen i allmennmedisin og som valgfritt spesialist - og etterutdanningskurs av Spesialistkomiteen i psykiatri. 

De som ikke ønsker å ta hele utdanningen har mulighet til å melde seg på enkeltkurs som inngår i sertifiseringsprogrammet. Mer informasjon om de respektive kursene finner du her.

Målgruppen er psykologer, leger og annet helsepersonell. Brosjyre med informasjon om sertifiseringsprogrammet laster du ned her.

Detaljert informasjon om sertifiseringsprogrammet finner du her.

Du trykker på denne lenken for å laste ned kontrakten som deltagere i sertifiseringsprogrammet må skrive under på.

Du melder deg på kurs her.

Internasjonalt sertifiseringsprogram i skjematerapi - gruppeskjematerapi

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 6 kursmoduler. I tillegg kommer enten 20 timer veiledning for standard sertifisering eller 40 timer veiledning for avansert sertifisering. 

Sertifiseringsprogrammet er autorisert av International Society of Schema Therapy (ISST). Utdanningen vil bli søkt godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. Kursmodulene vil bli søkt godkjent som emnekurs i psykiatri til videre - og etterutdanning av Spesialistkomiteen i allmennmedisin og som valgfritt spesialist - og etterutdanningskurs av Spesialistkomiteen i psykiatri. 

De som ikke ønsker å ta hele utdanningen har mulighet til å melde seg på enkeltkurs som inngår i sertifiseringsprogrammet. Mer informasjon om de respektive kursene finner du her. 

Målgruppen er psykologer, leger og annet helsepersonell. Brosjyre med informasjon om sertifiseringsprogrammet laster du ned her

Detaljert informasjon om sertifiseringsprogrammet finner du her

Du trykker på denne lenken for å laste ned kontrakten som deltagere i sertifiseringsprogrammet må skrive under på. 


 

              

Hva er skjematerapi?

Skjematerapi er en terapiform utviklet av den amerikanske psykologen Jeffrey Young.Terapiformen er spesielt godt egnet for behandling av langvarige, personlighetsrelaterte problemer som har sine røtter i tidlige relasjoner fra ens barndom og oppvekst. Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som integrerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdstterapi. 

Forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet i forhold til behandling av personlighetsforstyrrelser generelt, og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse spesielt. Det er også en fruktbar terapitilnærming i forhold til å motvirke tilbakefall i depresjon, angst eller rusavhengighet. Skjematerapeuten hjelper pasienten med å finne problemområder som oppleves som fastlåste, for deretter å utforske hvordan disse har utviklet seg fra barndommen. Et viktig poeng er å se hvordan mestringsstrategier som har vært hensiktsmessig tidligere i livet kan forsterke problemer i voksen alder. I skjematerapi handler det om å hjelpe pasienten med å utvikle det man kaller "den sunne voksne" slik at han selv kan få dekket sine følelsesmessige behov.

                      

Klinikk for psykologbehandling. Fjellgata 14, 2212 Kongsvinger. Telefon: 954 10 740   post@psykologbehandling.no
Design og fotografier: andre.clemetsen@gmail.com, Programmering og implementering: InfoTrust.no