Hvordan søke om behandling?

Klinikk for psykologbehandling drives av psykolog Erlend Aschehoug som er cand. Psychol. fra 2002 og spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2007. Henvendelser om behandling bes gjort skriftelig eller pr telefon. Det er nødvendig med henvisning fra lege eller psykolog. Dersom du ønsker å gå privat ber vi deg kontakte privatpraktiserende psykologer som tilbyr dette. Vi tar ikke i mot private henvendelser. Skriv gjerne utfyllende opplysninger om deg selv og hva du søker behandling for, og legg ved henvisningen. Det er mulig å ta en første kontakt via epost, for eksempel for å høre hva som er forventet ventetid for inntak. Du gjøres oppmerksom på at epost ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet i forhold til sending av sensitive opplysninger. Alle som henvender seg via epost står selv ansvarlig for de opplysningene som fremkommer i henvendelsen.

Aschehoug har avtale med Helse Sør - Øst og HELFO. Du betaler egenandel i henhold til gjeldende takster. Når du har betalt kr. 2 185,- i egenandeler vil du få frikort for resten av kalenderåret. Timer som ikke avbestilles innen 1 uke før avtalt fremmøtetid må betales, uansett årsak til avbestilling. Gebyr for timer som er avbestilt etter fristen er kr. 400,- eller kr. 800,- dersom man avbestiller samme dag. Dette gjelder også ved frikort. 

Hva skjer etter at henvisning er sendt?

Alle mottatte henvisninger blir vurdert på regelmessig basis. Man vil normalt få svar innen et par uker om vi kan tilby behandling eller ikke. Send oss gjerne en epost for rask avklaring. Man får tilbud om å stå på venteliste dersom kapasiteten på det aktuelle tidspunktet er lav. Uavhengig av henvisningsgrunn vil alle som får tilbud om samtale først gå gjennom kartlegging og utredning. De første samtalene vil naturlig nok handle om det å bli kjent. Viktig bakgrunnsinformasjon og aktuell problemstilling/årsak til henvisning kartlegges, ved bruk av blant annet standardiserte spørreskjemaer. Etter denne utredningen blir det klargjort hvorvidt det foreligger et behandlingstilbud eller ikke i praksisen. Dersom det ikke foreligger et behandlingstilbud i praksisen diskuteres alternativer, blant annet henvising til annen del av spesialisthelsetjenesten. Våre tjenester

Utredning og diagnostikk 
Spesialisterklæring
Samtaleterapi
Kurs i Mindfulness
Gruppeterapi

Behandlingsområder: Angst, depresjon, stress, behandling av langvarige, personlighetsrelaterte problemer, selvfølelse - og selvverdsproblematikk blant annet.

Anvendte terapitilnærminger: Kognitiv atferdsterapi, skjematerapi, affektbevissthetsterapi, positiv psykologi og aksept – og forpliktelsesterapi (ACT).

En god del av behandlingstilbudet er gruppe - eller kursbasert. Det er vanligvis kortere ventetid for deltagelse i kurs og grupper. Du kan lese mer om vårt behandlingstilbud i denne brosjyren.Klinikk for psykologbehandling. Fjellgata 14, 2212 Kongsvinger. Telefon: 954 10 740   post@psykologbehandling.no
Design og fotografier: andre.clemetsen@gmail.com, Programmering og implementering: InfoTrust.no