Ressurser

Her kan du finne nyttig informasjon relatert til psykisk helse.

Klinikk for psykologbehandling står ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider det lenkes til.

ICD – 10 (International Classification of Diseases):
http://finnkode.kith.no/2010/

Om legemidler:
http://www.legemiddelhandboka.no/xml/

Relevant stoff om psykisk helse:
http://www.psykiskhelse.no/

Norsk Psykologforening:
http://www.psykol.no/ 
 

Norsk forening for oppmerksomt nærvær:
http://nfon.no/


Psykologspesialist Henrik Vik:
https://psykologvik.no/

Psykologspesialist Olav Kneppen:
http://hms-psykologi.com

Klinikk for psykologbehandling. Fjellgata 14, 2212 Kongsvinger. Telefon: 954 10 740   post@psykologbehandling.no
Design og fotografier: andre.clemetsen@gmail.com, Programmering og implementering: InfoTrust.no