Om Erlend Aschehoug:

Født: 1967.

1997 – 2002:
Profesjonsstudiet i psykologi, universitetet i Oslo

2002 – 2010:
Arbeid som psykolog ved Kongsvinger DPS

2002 – 2007:
Spesialisering i klinisk psykologi

2003 – 2005:
Utdanning i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi

2005 – 2007:
Utdanning i gruppeterapi ved Institutt for aktiv psykoterapi

2006 - 2007:
Utdanning og sertifisering i skjematerapi ved International Society of Schema Therapy

2007 – 2009: 
Innføringskurs i affektbevissthetsmodellen ved Institutt for affektteori og psykoterapi.

2008: 
Instruktørutdanning i oppmerksomhetstrening/Mindfulness ved Scandinavia Centre of Awareness Training.


 

2008 – 2010:
Veilederutdanning i kognitiv terapi

2009 – 2010:
Videreutdanning i affektbevissthetsmodellen ved Institutt for affektteori og psykoterapi.

2012 - 2013:
Internasjonal sertifisering som instruktør i Mindfulness - Based Stress Reduction ved Institute for Mindfulness - Based Approaches. 

2012 - 2013:
Internasjonal sertifisering som instruktør i Mindfulness - Based Cognitive Therapy ved Institute for Mindfulness - Based Approaches.

2012 - 2013:
Internasjonal sertifisering som instruktør i Mindfulness - Based Compassionate Living ved Institute for Mindfulness - Based Approaches.

2014 - 2016:
Utdanning og sertifisering i gruppeskjematerapi ved International Society of Schema Therapy.

Siden høsten 2010 driver jeg privatpraksis på Kongsvinger.

Klinikk for psykologbehandling. Fjellgata 14, 2212 Kongsvinger. Telefon: 954 10 740   post@psykologbehandling.no
Design og fotografier: andre.clemetsen@gmail.com, Programmering og implementering: InfoTrust.no