Om å gå i terapi

Terapi handler ikke bare om å ha fokus på det som er problematisk, vanskelig og begrensende i ens liv. Den enkeltes ressurser og styrker har også sin naturlige plass.

Å gå i terapi kan være utfordrende og krevende for den enkelte. Det kan være vondt og ubehagelig å forholde seg til sine problemer og vansker på en direkte og ærlig måte.

Klient og terapeut jobber sammen for å skape og opprettholde en kontakt og et samarbeid preget av tillit, åpenhet og nærhet. På den måten bygges et grunnlag og et utgangspunkt for klienten til å utforske, undersøke, kjenne etter og være tilstede i seg selv.

Å gå i terapi stimulerer til personlig vekst og utvikling.

Klinikk for psykologbehandling. Fjellgata 14, 2212 Kongsvinger. Telefon: 954 10 740   post@psykologbehandling.no
Design og fotografier: andre.clemetsen@gmail.com, Programmering og implementering: InfoTrust.no