Velkommen til informasjonsmøte

Kurs i stressmestring og oppmerksomt nærvær. Erlend Aschehoug

Kurset er for deg som:

 • Ønsker å lære en mer hensiktsmessig måte å forholde seg til stress i eget liv
 • Er villig til å sette søkelyset på hvordan du reagerer på stress i dag
 • Er innstilt på å gjøre daglige øvelser
 • Ønsker å møte og utveksle erfaringer med andre som er i lignende situasjon som deg

Hva er stress ?

 • Stress kan defineres som en fysisk respons på en opplevd utfordring eller opplevd fare
 • Å ha en følelse av å miste kontroll, miste oversikten
 • Mennesket er programmert til å reagere på stort sett samme måte på alle typer stressfaktorer
 • Kamp – eller fluktreaksjon

Negativt stress

 • Negativt stress er et resultat av ubalanse mellom krav (subjektive og objektive) og ressurser (ytre og indre) til å møte disse kravene.

Kronisk stress og helse

 • Høyt blodtrykk
 • Hjerte – karproblemer
 • Immunforsvaret
 • Aldring
 • Magesår
 • Diabetes type 2
 • Depresjon
 • Angst

Tegn på stress

 • Kroppslig: hodepine, fordøyelsesvansker, magesmerter, søvnproblemer, svimmelhet ryggsmerter, stiv nakke, tretthet, øresus, fuktige hender, press i hode / mage, muskelsmerter, sliten, fedme rundt magen
 • Atferd: irritabel, overkritisk overfor andre, greier ikke å holde måte med alkohol, kaffe, medikamenter eller røyk, rastløshet, tygge tyggegummi, spiser enten for mye eller for lite, spiser gale ting og til gale tider

Tegn på stress

 • Følelsesmessig: fortvilelse, fravær av glede, avmaktsfølelse, sinne, angst, kjedsomhet (ingenting betyr noe), føle seg under trykk, ensomhet, nervøsitet
 • Tanker: klarer ikke å tenke klart, ukonsentrert, manglende kreativitet, sviktende hukommelse, manglende humor, vansker med å ta valg, grublerier, "det hjelper ikke hva jeg enn gjør", "alt jeg gjør går galt"

Godt stress og dårlig stress

 • Godt stress holder deg i live, får deg til å nå dine mål, til å takle utfordringer
 • Dårlig stress kan forstørre problemer, hindre deg i å nå dine mål, og det kan ta livet av deg
 • Stressmestring er det samme som å kunne mestre sitt eget liv

Praktiske opplysninger om kurset

 • Totalt 9 kurssamlinger
 • Ca 45 minutter egentrening daglig
 • Nye hjemmeoppgaver etter hver samling
 • Kursmateriell inkluderer bok om stress, kurshefte, CD og dagbok

Fire grunnstener
som kurset er bygget på

 • Å gjøre (erfaringsbasert læring)
 • Å observere (legge merke til)
 • Å sette ord på (loggskriving)
 • Å dele erfaringer og opplevelser

Hva kan kurset og egentreningen stimulere til?

 • Indre sinnsro (du har mulighet til å forholde deg til følelser som sinne, angst, sjalusi m.m. eller indre uro på en ny måte)
 • Kroppsbevissthet (du har mulighet til å bli bedre kjent med din egen kropp)
 • Tilstedeværelse (gjennom oppmerksomhetstrening styrkes din evne til å være til stede her og nå)
 • Selvinnsikt og egenutvikling (du har mulighet til å bli bedre kjent med deg selv)

De formelle øvelsene

 • Kroppsskann
 • Pustemeditasjon
 • Sittende oppmerksomhetstrening
 • Pusterom
 • Gående oppmerksomhetsmeditasjon
 • Liggende oppmerksomhetsyoga
 • Stående oppmerksomhetsyoga

De uformelle øvelsene

 • Oppmerksomhetstrening i hverdagen
 • Bevissthetsøvelser
 • Refleksjonsoppgaver

Temaer

 • Hva er oppmerksomt nærvær ?
 • Øyne som ser og hvordan vi oppfatter virkeligheten
 • Hjemme i egen kropp
 • Stress – hvordan påvirker det oss?
 • Stress – hvordan takler vi det ?
 • Følelser som ressurs
 • Hvordan kommuniserer jeg?
 • Egenomsorg - hva blir min vei videre ?
 • Gjensyn med deling av erfaringer

Hva er essensen i oppmerksomt nærvær ?

 • Å gjenkjenne mitt eget vesen
  • Forankret i mitt senter her og nå (stillhet og væren)
  • Åpen for indre ressurser (intuitiv visdom)
 • Salutogenese (fremme helse) gjennom:
  • Forståelighet – Blir kjent med meg selv
  • Håndterbarhet – kan handle ut fra meg selv
  • Mening – Jeg skaper mitt liv og tar ansvar for det
 • Oppmerksomhetstrening styrker denne prosessen

Kilde: Michael de Vibe

Forskningsresultater fra RCT med 8 uker oppmerksomhetstrening i arbeidslivet

 • Cohen – Katz (2005): 18 sykepleiere, viste redusert utbrenthet og økt mestring etter 8 uker og 3 mndr etter kursslutt
 • Davidson (2003): 41 ansatte i databedrift, viste redusert angst, EEG endringer i prefrontale cortex, og økt immunrespons på influensa vaksine
 • de Vibe (2006): 144 personer med stress og kroniske sykdommer, viste 50 % nedgang i sykemeldinger 6 mndr etter kurset, samt bedret helse og livskvalitet

En sammenheng mellom kropp og sinn

 • Lite tradisjon i Vesten for å tillegge kroppen mening
 • Vi er i verden som kropper
 • Kroppen speiler et levd liv

Takk til....

 • Michael de Vibe
 • Tidligere kursdeltakere
 • Nils Altner
 • Andries Kroese
 • Eldri Steen & Liv Haugli
 • Viggo Johansen
 • Jon Kabat – Zinn
Klinikk for psykologbehandling. Fjellgata 14, 2212 Kongsvinger. Telefon: 954 10 740   post@psykologbehandling.no
Design og fotografier: andre.clemetsen@gmail.com, Programmering og implementering: InfoTrust.no